Kwaliteit

Kwaliteit van bevolkingsonderzoeken 

Globaal genomen gelden de voor- en nadelen van screenen ook voor bevolkingsonderzoeken.

Bij screening worden alle deelnemers blootgesteld aan de nadelen van de screening, terwijl de voordelen enkel gelden voor die deelnemers waarbij de risicofactor of ziekte terecht wordt vastgesteld. Bij bevolkingsonderzoeken geldt dit nog meer omdat de screening systematisch aan de hele vooropgestelde doelgroep wordt aangeboden.

Bij het organiseren van een bevolkingsonderzoek is het daarom uiterst belangrijk dat de voordelen van de screening voldoende opwegen tegen de nadelen en dat de kwaliteitsborging van de screening gegarandeerd is.

Om dit te garanderen werden in de Vlaamse regelgeving criteria opgenomen waaraan een screening binnen een bevolkingsonderzoek moet voldoen. Die criteria zijn grotendeels gebaseerd op de criteria die de Wereldgezondheidsorganisatie in 1968 goedkeurde en nadien verder heeft verfijnd.

Alle bevolkingsonderzoeken die de Vlaamse overheid sinds 2008 organiseert worden getoetst aan de criteria die in de Vlaamse regelgeving zijn opgenomen. 

Bevolkingsonderzoeken van andere initiatiefnemers, zoals zorgverleners of bedrijven, zijn in Vlaanderen pas toegelaten na goedkeuring van de bevoegde minister. De werkgroep Bevolkingsonderzoek adviseert de minister over dergelijke bevolkingsonderzoeken en baseert zich voor haar advies op dezelfde criteria.

Het is verboden om een bevolkingsonderzoek te organiseren zonder toestemming van de bevoegde minister.

Een kwaliteitsvol en verantwoord bevolkingsonderzoek voldoet aan de vooropgestelde criteria. Of het in jouw geval aangewezen is om eraan deel te nemen, hangt echter ook af van individuele factoren. Misschien heeft een screening in jouw geval geen zin of wegen de voordelen ervan niet op tegen de mogelijke nadelen. Laat je daarom vooraf goed informeren en aarzel niet om met je vragen of twijfels bij je arts aan te kloppen. 

TV-SPOT
NIEUWS

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker pas nuttig vanaf 50 jaar

16/07/2019

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker pas nuttig vanaf 50 jaar

Geen reden om leeftijd te verlagen naar 45 jaar volgens studie Universiteit Antwerpen

Preventieve gezondheidssector ondertekent nieuwe ethische code

13/06/2019

De preventieve gezondheidssector in Vlaanderen heeft een nieuwe ethische code goedgekeurd. Wie de code ondertekent, engageert zich om niet alleen bij te dragen aan een gezonde, maar ook aan een sociale en duurzame samenleving. Verschillende expertisecentra zetten hun handtekening al, zoals het...

Reactie op berichtgeving van 4/6/2015

16/05/2019

Reactie op berichtgeving van 4/6/2015

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media rond de HPV zelfafnametest wil het Centrum voor Kankeropsporing volgende feiten benadrukken:

Het proefproject is een initiatief van Minister Vandeurzen om de efficiëntie van de zelfafnametest...

Reactie van het CvKO en de Vlaamse overheid op het in vraag stellen van de bevolkingsonderzoeken naar kanker

18/03/2019

Als initiatiefnemer en screeningsorganisatie willen we enkele belangrijke principes toelichten die nu reeds bij de screening worden toegepast en zo een antwoord geven op de vraag of het organiseren van screening naar borstkanker nuttig is en blijft.

We trachten op verschillende manieren...