Procedure om toestemming aan te vragen voor een bevolkingsonderzoek

Procedure om toestemming aan te vragen voor een bevolkingsonderzoek

Om in Vlaanderen een bevolkingsonderzoek te organiseren, is een toestemming van de bevoegde minister vereist. Zonder toestemming is elk bevolkingsonderzoek verboden.

Om een toestemming aan te vragen moeten de volgende stappen worden gezet:

  1. Download het aanvraagformulier. Dit formulier bevat enkele vragen naar meer informatie over het bevolkingsonderzoek dat je wil organiseren. Die vragen verwijzen rechtstreeks naar de criteria voor een bevolkingsonderzoek, opgenomen in de bijlage van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie. De antwoorden op die vragen moeten de werkgroep Bevolkingsonderzoek toelaten om een advies te formuleren. Dit advies omvat in eerste instantie suggesties om de kwaliteit van je initiatief te verbeteren. Als je die suggesties ter harte neemt, kan je initiatief wellicht toestemming bekomen. Hou je er geen rekening mee, dan bestaat de kans dat je initiatief geen toestemming krijgt. Zonder toestemming is een bevolkingsonderzoek verboden.
  2. Vul het aanvraagformulier digitaal in en mail een Word-versie samen met een ondertekende, gescande versie naar preventievegezondheidszorg@vlaanderen.be. Als onderwerp van de e-mail geef je "Aanvraag toestemming bevolkingsonderzoek" op. Een aanvraag indienen kan ook per brief. Je moet je aanvraag minstens 6 maanden voor de geplande aanvang van het bevolkingsonderzoek indienen.
  3. Binnen de maand laat het Agentschap Zorg en Gezondheid weten of je aanvraag ontvankelijk is. De datum van het e-mailbericht of de poststempel van je brief met de ondertekende aanvraag geldt als ontvangstdatum. Het is mogelijk dat het agentschap bijkomende informatie vraagt.
  4. Je aanvraag wordt beoordeeld door de werkgroep Bevolkingsonderzoek. Het advies van de werkgroep wordt vervolgens overgemaakt aan de minister.
  5. De minister beslist uiterlijk vijf maanden na de melding van de ontvankelijkheid van je aanvraag over de toestemming. Als het agentschap aanvullende gegevens moet opvragen, wordt die termijn opgeschort.
TV-SPOT
NIEUWS

Bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn kwaliteitsvol maar de deelname moet omhoog

01/12/2020

PERSMEDEDELING VAN WOUTER BEKE, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 01/12/2020 Bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn kwaliteitsvol maar er zijn meer inspanningen nodig om deelname te verhogen.

Meer inspanningen nodig om de deelname te verhogen. Nieuwe campagne in 2021...

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker pas nuttig vanaf 50 jaar

31/08/2020

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker pas nuttig vanaf 50 jaar

Geen reden om leeftijd te verlagen naar 45 jaar volgens studie Universiteit Antwerpen

Vlaanderen start bevolkingsonderzoeken naar kanker opnieuw op.

27/08/2020

Vlaanderen start bevolkingsonderzoeken naar kanker opnieuw op.

De Bevolkingsonderzoeken Dikkedarmkanker en Baarmoederhalskanker starten vanaf 11 mei opnieuw op. Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker wordt voorbereid.

Persmededeling van Wouter Beke, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

27/08/2020

Bevolkingsonderzoek naar kanker werkt: steeds minder gevorderde dikkedarmkankers in Vlaanderen

* De belangrijkste cijfers uit het jaarrapport vindt u als bijlage bij dit bericht. *

Aantal gevorderde darmkankers (stadium II,III en IV) in Vlaanderen lager dan voor de start van het...