Procedure om toestemming aan te vragen voor een bevolkingsonderzoek

Procedure om toestemming aan te vragen voor een bevolkingsonderzoek

Om in Vlaanderen een bevolkingsonderzoek te organiseren, is een toestemming van de bevoegde minister vereist. Zonder toestemming is elk bevolkingsonderzoek verboden.

Om een toestemming aan te vragen moeten de volgende stappen worden gezet:

  1. Download het aanvraagformulier. Dit formulier bevat enkele vragen naar meer informatie over het bevolkingsonderzoek dat je wil organiseren. Die vragen verwijzen rechtstreeks naar de criteria voor een bevolkingsonderzoek, opgenomen in de bijlage van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie. De antwoorden op die vragen moeten de werkgroep Bevolkingsonderzoek toelaten om een advies te formuleren. Dit advies omvat in eerste instantie suggesties om de kwaliteit van je initiatief te verbeteren. Als je die suggesties ter harte neemt, kan je initiatief wellicht toestemming bekomen. Hou je er geen rekening mee, dan bestaat de kans dat je initiatief geen toestemming krijgt. Zonder toestemming is een bevolkingsonderzoek verboden.
  2. Vul het aanvraagformulier digitaal in en mail een Word-versie samen met een ondertekende, gescande versie naar preventievegezondheidszorg@vlaanderen.be. Als onderwerp van de e-mail geef je "Aanvraag toestemming bevolkingsonderzoek" op. Een aanvraag indienen kan ook per brief. Je moet je aanvraag minstens 6 maanden voor de geplande aanvang van het bevolkingsonderzoek indienen.
  3. Binnen de maand laat het Agentschap Zorg en Gezondheid weten of je aanvraag ontvankelijk is. De datum van het e-mailbericht of de poststempel van je brief met de ondertekende aanvraag geldt als ontvangstdatum. Het is mogelijk dat het agentschap bijkomende informatie vraagt.
  4. Je aanvraag wordt beoordeeld door de werkgroep Bevolkingsonderzoek. Het advies van de werkgroep wordt vervolgens overgemaakt aan de minister.
  5. De minister beslist uiterlijk vijf maanden na de melding van de ontvankelijkheid van je aanvraag over de toestemming. Als het agentschap aanvullende gegevens moet opvragen, wordt die termijn opgeschort.
TV-SPOT
NIEUWS

Persmededeling van Wouter Beke, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

27/08/2020

Bevolkingsonderzoek naar kanker werkt: steeds minder gevorderde dikkedarmkankers in Vlaanderen

* De belangrijkste cijfers uit het jaarrapport vindt u als bijlage bij dit bericht. *

Aantal gevorderde darmkankers (stadium II,III en IV) in Vlaanderen lager dan voor de start van het...

Start pilootproject uitbreiding Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker in Schelle

18/04/2018

Gemeente investeert in onderzoek bij 50 t.e.m. 54-jarigen

In 2013 startte de Vlaamse overheid met een Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker bij mannen en vrouwen van 55 tot en met 74 jaar. Zij krijgen elke twee jaar een uitnodiging met een gratis stoelgangtest van het Centrum voor...

Terugbetaling Bevolkingsonderzoek

16/03/2018

De afgelopen dagen zien we in de media berichten rond wijzigingen in terugbetalingsvoorwaarden van de borstkankerscreening.

Het CvKO wenst daarom deze zaken duidelijk te stellen:

Deelname aan het bevolkingsonderzoek is en blijft volledig terugbetaald (geen remgeld)...

Pilootproject uitbreiding gemeente Schelle

02/03/2018

In april-mei 2018 starten het Centrum voor Kankeropsporing en het Agentschap Zorg en Gezondheid in samenwerking met de gemeente Schelle een pilootproject binnen het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker.

Alle 50 t.e.m. 54-jarigen woonachtig in Schelle - die in aanmerking komen voor het...

Complimentendag startschot internationale maand dikkedarmkanker

01/03/2018

Complimentendag, op 1 maart, is de ideale gelegenheid voor een grote dankjewel vanwege het Centrum voor Kankeropsporing en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Want meer dan 54% van de uitgenodigde mannen en vrouwen namen deel aan het Bevolkingsonderzoek...