Wie organiseert screenings en hoe vrij is deelname?

Wie neemt het initiatief voor een screening?

Iedereen kan op eigen initiatief een screening aanvragen bij een arts of een zelftest uitvoeren. Maar doorgaans laten mensen zich pas screenen als die screening wordt aangeboden. De initiatiefnemers zijn dan meestal zorgverleners, zoals huisartsen of specialisten, commerciële bedrijven, werkgevers of overheden. Zo biedt de Vlaamse overheid via zes bevolkingsonderzoeken verschillende screenings aan.

Als screening wordt aangeboden: hoe vrij ben je om al dan niet deel te nemen?

Vrije keuze is hier een algemeen aanvaard principe. Je bent nooit verplicht om je te laten screenen.

Bij de screeningsonderzoeken (bevolkingsonderzoeken) aangeboden door de overheid werden de voor- en nadelen voor de doorsnee doelgroep afgewogen als zijnde gunstig. Toch kan je als individu anders beslissen. Bij andere screeningsonderzoeken is die afweging niet steeds gemaakt. Informeer je dus in elk geval goed over de voor- en nadelen van de screening voordat je beslist om je te laten screenen en raadpleeg je arts als je nog vragen hebt.

Laat je daarom goed informeren voordat je beslist om je te laten screenen en raadpleeg je arts als je nog vragen hebt.

TV-SPOT
NIEUWS

Bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn kwaliteitsvol maar de deelname moet omhoog

01/12/2020

PERSMEDEDELING VAN WOUTER BEKE, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 01/12/2020 Bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn kwaliteitsvol maar er zijn meer inspanningen nodig om deelname te verhogen.

Meer inspanningen nodig om de deelname te verhogen. Nieuwe campagne in 2021...

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker pas nuttig vanaf 50 jaar

31/08/2020

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker pas nuttig vanaf 50 jaar

Geen reden om leeftijd te verlagen naar 45 jaar volgens studie Universiteit Antwerpen

Vlaanderen start bevolkingsonderzoeken naar kanker opnieuw op.

27/08/2020

Vlaanderen start bevolkingsonderzoeken naar kanker opnieuw op.

De Bevolkingsonderzoeken Dikkedarmkanker en Baarmoederhalskanker starten vanaf 11 mei opnieuw op. Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker wordt voorbereid.

Persmededeling van Wouter Beke, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

27/08/2020

Bevolkingsonderzoek naar kanker werkt: steeds minder gevorderde dikkedarmkankers in Vlaanderen

* De belangrijkste cijfers uit het jaarrapport vindt u als bijlage bij dit bericht. *

Aantal gevorderde darmkankers (stadium II,III en IV) in Vlaanderen lager dan voor de start van het...