Wat is mijn concrete vraag? Wat meet deze test of screening precies?

Wat verwacht je van de screening of test? Wil je gewoon weten of je gezond bent? Misschien vermoed je dat je een bepaalde ziekte hebt of dat je een verhoogd risico loopt om die te krijgen? Weet je zeker dat de test daarover uitsluitsel kan geven? Bespreek deze vragen met je arts.

Van veel zelftests is niet duidelijk welke meerwaarde ze bieden. Of het resultaat ervan nu al dan niet afwijkend is, uiteindelijk moet je met je klachten toch naar de dokter. Je voert een zelftest immers meestal uit omdat je klachten hebt en, bijvoorbeeld, vermoedt dat je een bepaalde ziekte hebt of dat er iets anders aan de hand is, zoals het begin van de menopauze. Als de test je vermoeden bevestigt, moet je alsnog naar de dokter voor verder onderzoek en, eventueel, een behandeling. Als de test je vermoeden niet bevestigt, terwijl de klachten aanhouden, ga je ook best naar de dokter. Achteraf bekeken heeft de zelftest je dus alleen tijd en geld gekost en had je hem net zo goed of zelfs beter kunnen overslaan. 

Zelftests waarvan het resultaat achteraf door een arts moet worden bevestigd of nader onderzocht, hebben weinig meerwaarde. Bij een afwijkend resultaat moet je haast altijd een arts raadplegen om de diagnose te bevestigen of te verfijnen. Voor de arts zit er dan vaak niets anders op dan een gelijkaardig onderzoek te doen.

De meeste zelftests meten slechts één factor, terwijl er meestal meerdere nodig zijn om tot een conclusie te komen. Om het resultaat van een dergelijke test correct te beoordelen, moeten ook andere risicofactoren in rekening worden gebracht. Zo kan een zelftest weliswaar je globale cholesterolgehalte opleveren, maar om je risico op hart- en vaatziekten te bepalen is de verhouding tussen de verschillende soorten cholesterol in je bloed veel belangrijker. Een bloedonderzoek via je arts verdient daarom de voorkeur. Bovendien zijn er nog tal van andere factoren die je risico op hart- en vaatziekten mee bepalen, zoals je gewicht, je leefstijl en je familiegeschiedenis. 

Vergeet ook nooit dat geen enkele test of screening met zekerheid kan bepalen of je al dan niet gezond bent.

TV-SPOT
NIEUWS

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker pas nuttig vanaf 50 jaar

16/07/2019

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker pas nuttig vanaf 50 jaar

Geen reden om leeftijd te verlagen naar 45 jaar volgens studie Universiteit Antwerpen

Preventieve gezondheidssector ondertekent nieuwe ethische code

13/06/2019

De preventieve gezondheidssector in Vlaanderen heeft een nieuwe ethische code goedgekeurd. Wie de code ondertekent, engageert zich om niet alleen bij te dragen aan een gezonde, maar ook aan een sociale en duurzame samenleving. Verschillende expertisecentra zetten hun handtekening al, zoals het...

Reactie op berichtgeving van 4/6/2015

16/05/2019

Reactie op berichtgeving van 4/6/2015

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media rond de HPV zelfafnametest wil het Centrum voor Kankeropsporing volgende feiten benadrukken:

Het proefproject is een initiatief van Minister Vandeurzen om de efficiëntie van de zelfafnametest...

Reactie van het CvKO en de Vlaamse overheid op het in vraag stellen van de bevolkingsonderzoeken naar kanker

18/03/2019

Als initiatiefnemer en screeningsorganisatie willen we enkele belangrijke principes toelichten die nu reeds bij de screening worden toegepast en zo een antwoord geven op de vraag of het organiseren van screening naar borstkanker nuttig is en blijft.

We trachten op verschillende manieren...