Wat is mijn concrete vraag? Wat meet deze test of screening precies?

Wat verwacht je van de screening of test? Wil je gewoon weten of je gezond bent? Misschien vermoed je dat je een bepaalde ziekte hebt of dat je een verhoogd risico loopt om die te krijgen? Weet je zeker dat de test daarover uitsluitsel kan geven? Bespreek deze vragen met je arts.

Van veel zelftests is niet duidelijk welke meerwaarde ze bieden. Of het resultaat ervan nu al dan niet afwijkend is, uiteindelijk moet je met je klachten toch naar de dokter. Je voert een zelftest immers meestal uit omdat je klachten hebt en, bijvoorbeeld, vermoedt dat je een bepaalde ziekte hebt of dat er iets anders aan de hand is, zoals het begin van de menopauze. Als de test je vermoeden bevestigt, moet je alsnog naar de dokter voor verder onderzoek en, eventueel, een behandeling. Als de test je vermoeden niet bevestigt, terwijl de klachten aanhouden, ga je ook best naar de dokter. Achteraf bekeken heeft de zelftest je dus alleen tijd en geld gekost en had je hem net zo goed of zelfs beter kunnen overslaan. 

Zelftests waarvan het resultaat achteraf door een arts moet worden bevestigd of nader onderzocht, hebben weinig meerwaarde. Bij een afwijkend resultaat moet je haast altijd een arts raadplegen om de diagnose te bevestigen of te verfijnen. Voor de arts zit er dan vaak niets anders op dan een gelijkaardig onderzoek te doen.

De meeste zelftests meten slechts één factor, terwijl er meestal meerdere nodig zijn om tot een conclusie te komen. Om het resultaat van een dergelijke test correct te beoordelen, moeten ook andere risicofactoren in rekening worden gebracht. Zo kan een zelftest weliswaar je globale cholesterolgehalte opleveren, maar om je risico op hart- en vaatziekten te bepalen is de verhouding tussen de verschillende soorten cholesterol in je bloed veel belangrijker. Een bloedonderzoek via je arts verdient daarom de voorkeur. Bovendien zijn er nog tal van andere factoren die je risico op hart- en vaatziekten mee bepalen, zoals je gewicht, je leefstijl en je familiegeschiedenis. 

Vergeet ook nooit dat geen enkele test of screening met zekerheid kan bepalen of je al dan niet gezond bent.

TV-SPOT
NIEUWS

Bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn kwaliteitsvol maar de deelname moet omhoog

01/12/2020

PERSMEDEDELING VAN WOUTER BEKE, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 01/12/2020 Bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn kwaliteitsvol maar er zijn meer inspanningen nodig om deelname te verhogen.

Meer inspanningen nodig om de deelname te verhogen. Nieuwe campagne in 2021...

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker pas nuttig vanaf 50 jaar

31/08/2020

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker pas nuttig vanaf 50 jaar

Geen reden om leeftijd te verlagen naar 45 jaar volgens studie Universiteit Antwerpen

Vlaanderen start bevolkingsonderzoeken naar kanker opnieuw op.

27/08/2020

Vlaanderen start bevolkingsonderzoeken naar kanker opnieuw op.

De Bevolkingsonderzoeken Dikkedarmkanker en Baarmoederhalskanker starten vanaf 11 mei opnieuw op. Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker wordt voorbereid.

Persmededeling van Wouter Beke, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

27/08/2020

Bevolkingsonderzoek naar kanker werkt: steeds minder gevorderde dikkedarmkankers in Vlaanderen

* De belangrijkste cijfers uit het jaarrapport vindt u als bijlage bij dit bericht. *

Aantal gevorderde darmkankers (stadium II,III en IV) in Vlaanderen lager dan voor de start van het...