Wie organiseert screenings en hoe vrij is deelname?

Wie neemt het initiatief voor een screening?

Iedereen kan op eigen initiatief een screening aanvragen bij een arts of een zelftest uitvoeren. Maar doorgaans laten mensen zich pas screenen als die screening wordt aangeboden. De initiatiefnemers zijn dan meestal zorgverleners, zoals huisartsen of specialisten, commerciële bedrijven, werkgevers of overheden. Zo biedt de Vlaamse overheid via zes bevolkingsonderzoeken verschillende screenings aan.

Als screening wordt aangeboden: hoe vrij ben je om al dan niet deel te nemen?

Vrije keuze is hier een algemeen aanvaard principe. Je bent nooit verplicht om je te laten screenen.

Bij de screeningsonderzoeken (bevolkingsonderzoeken) aangeboden door de overheid werden de voor- en nadelen voor de doorsnee doelgroep afgewogen als zijnde gunstig. Toch kan je als individu anders beslissen. Bij andere screeningsonderzoeken is die afweging niet steeds gemaakt. Informeer je dus in elk geval goed over de voor- en nadelen van de screening voordat je beslist om je te laten screenen en raadpleeg je arts als je nog vragen hebt.

Laat je daarom goed informeren voordat je beslist om je te laten screenen en raadpleeg je arts als je nog vragen hebt.

TV-SPOT
NIEUWS

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker pas nuttig vanaf 50 jaar

16/07/2019

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker pas nuttig vanaf 50 jaar

Geen reden om leeftijd te verlagen naar 45 jaar volgens studie Universiteit Antwerpen

Preventieve gezondheidssector ondertekent nieuwe ethische code

13/06/2019

De preventieve gezondheidssector in Vlaanderen heeft een nieuwe ethische code goedgekeurd. Wie de code ondertekent, engageert zich om niet alleen bij te dragen aan een gezonde, maar ook aan een sociale en duurzame samenleving. Verschillende expertisecentra zetten hun handtekening al, zoals het...

Reactie op berichtgeving van 4/6/2015

16/05/2019

Reactie op berichtgeving van 4/6/2015

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media rond de HPV zelfafnametest wil het Centrum voor Kankeropsporing volgende feiten benadrukken:

Het proefproject is een initiatief van Minister Vandeurzen om de efficiëntie van de zelfafnametest...

Reactie van het CvKO en de Vlaamse overheid op het in vraag stellen van de bevolkingsonderzoeken naar kanker

18/03/2019

Als initiatiefnemer en screeningsorganisatie willen we enkele belangrijke principes toelichten die nu reeds bij de screening worden toegepast en zo een antwoord geven op de vraag of het organiseren van screening naar borstkanker nuttig is en blijft.

We trachten op verschillende manieren...