SCREENING?
LUĂM SĂNĂTATEA
ÎN SERIOS!

Logo BVO

CALITATEA SCREENINGULUI POPULAȚIEI

În general, avantajele și dezavantajele screeningului se aplică și în cazul screeningului populației.

În cazul screeningului, toți participanții sunt expuși la dezavantajele screeningului, în timp ce avantajele se aplică doar acelor participanți pentru care factorul de risc sau boala este determinată corect. Acest lucru este cu atât mai adevărat în cazul screeningurilor populației întrucât screeningul este oferit în mod sistematic întregului grup țintă propus.

Prin urmare, atunci când se organizează un screening al populației, este extrem de important ca avantajele screeningului să fie evaluate în mod corespunzător în raport cu dezavantajele și să se garanteze controlul calității screeningului.

Pentru a garanta acest lucru, au fost incluse criterii în Legislația flamandă pe care trebuie să le îndeplinească un screening în rândul populației. Aceste criterii se bazează în mare parte pe criteriile aprobate de Organizația Mondială a Sănătății în 1968 și perfecționate ulterior.

Toate screeningurile în rândul populației organizate de guvernul flamand începând din 2008 sunt realizate în baza criteriilor stabilite în legislația flamandă.

În Flandra, screeningul populației de către alți inițiatori, cum ar fi furnizorii de servicii medicale sau companiile, este permisă numai după aprobarea ministrului competent. Grupul de lucru pentru screeningul populației consiliază ministrul cu privire la aceste screeninguri ale populației și își bazează sfaturile pe aceleași criterii.

Este interzisă organizarea unui screening al populației fără permisiunea ministrului competent.

Un screening al populației de bună calitate și responsabil îndeplinește criteriile stabilite. Dar dacă este oportună participarea dumneavoastră depinde și de factori individuali. Poate că un screening nu are sens în cazul dumneavoastră sau avantajele sunt depășite de dezavantaje. Asigurați-vă că sunteți bine informat înainte de a vă decide să efectuați screeningul și să consultați medicul dumneavoastră dacă mai aveți întrebări.