SCREENING?
LUĂM SĂNĂTATEA
ÎN SERIOS!

Logo BVO

CINE ORGANIZEAZĂ SCREENINGURILE ȘI CÂT DE LIBERĂ ESTE PARTICIPAREA?

Oricine poate solicita un screening de la un medic sau poate efectua un autotest din proprie inițiativă. Dar, de obicei, oamenii fac un screening doar atunci când acesta este oferit. Cei care iau inițiativa sunt, în general, furnizorii de servicii medicale, cum ar fi medicii de familie sau specialiștii, societățile comerciale, angajatorii sau organismele publice. Guvernul flamand oferă o varietate de screeninguri prin intermediul a șase screeninguri ale populației.

În cazul în care se oferă un screening, cât de liber sunteți să participați sau nu?

Libera alegere este un principiu general acceptat aici. Nu sunteți niciodată obligat să participați la un screening.

În cadrul screeningurilor (screeningul populației) oferite de guvern, avantajele și dezavantajele au fost evaluate ca fiind favorabile pentru grupul țintă mediu. Dar dumneavoastră, ca individ, puteți decide altfel. Această evaluare nu se face întotdeauna în cazul altor screeninguri. Așadar, asigurați-vă că sunteți bine informat cu privire la avantajele și dezavantajele screeningului înainte de a vă decide să continuați și consultați medicul dumneavoastră dacă mai aveți întrebări.

Asigurați-vă că sunteți bine informat înainte de a vă decide să efectuați screeningul și să consultați medicul dumneavoastră dacă mai aveți întrebări.

SCREENING? LUĂM SĂNĂTATEA ÎN SERIOS!