SAĞLIK TARAMASI
MI DEDİNİZ?

SAĞLIK ÖNEMLİDİR!

Logo BVO

TOPLUMSAL TARAMA NEDİR?

Toplumsal tarama, önceden belirlenmiş ortak özelliklere sahip bir popülasyona sistematik olarak sağlık taraması yapılmasıdır. Bu popülasyon, örneğin, belirli bir yaş grubundaki kadın ve/veya erkekleri kapsayabilir. Toplumsal taramada, söz konusu hastalığa, hastalık belirtilerine veya risklere ilişkin herhangi bir sağlık şikâyeti olmaksızın, bir hastalığa (ör. meme kanseri) veya hastalık belirtisine (ör. kolon polipleri) ya da sağlığı tehdit eden bir riske (ör. sağlıksız yaşam biçimi) karşı sağlık taraması yapılır.

Mevcut risklerin veya hastalıkların zamanında tespit edilmesi, durumun kötüye gitmesini önleyebilir ve iyileşme olasılığını artırabilir.  

Toplumsal tarama; soru formu, fiziksel muayene, ölçüm veya vücut materyallerinin test edilmesi (ör. kan tahlili) gibi çeşitli tarama araçlarını kapsayabilir.

Vr
Vrouw geniet van de natuur
Woman smiling

SAĞLIK TARAMASI MI DEDİNİZ? SAĞLIK ÖNEMLİDİR!

Vrouw op bankje geniet van uitzicht
Vrouw geniet in tuin