SAĞLIK TARAMASI
MI DEDİNİZ?
SAĞLIK ÖNEMLİDİR!

Logo BVO

TOPLUMSAL TARAMALARIN NİTELİĞİ

Sağlık taramasının avantajları ve dezavantajları genellikle toplumsal taramalar için de geçerlidir.

Sağlık taramasında, sağlık taramasının dezavantajlarına tüm katılımcılar maruz kalırken, avantajlar yalnızca risk faktörünün veya hastalığın doğru tespit edildiği katılımcılar için geçerlidir. Önerilen hedef grubun tamamına sistematik olarak sağlık taraması yapıldığı için, bu durum toplumsal taramalarda çok daha fazla geçerlidir.

Bu nedenle, toplumsal tarama yapılacağı zaman sağlık taramasının avantajlarının ve dezavantajlarının doğru bir şekilde karşılaştırılması ve sağlık taramasının kalite kontrolünün sağlanması son derece önemlidir.

Bunu sağlamak için de, toplumsal tarama kapsamında gerçekleştirilen bir sağlık taramasında karşılanması gereken kriterler Flaman mevzuatına dâhil edilmiştir. Bu kriterler, büyük ölçüde 1968 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış ve sonrasında düzenlenmiş olan kriterlere dayanmaktadır.

Flaman hükûmeti tarafından 2008 yılından bu yana yapılmakta olan tüm toplumsal taramalar, Flaman mevzuatında belirtilen kriterlere göre test edilmektedir.

Sağlık uzmanları veya şirketler gibi diğer inisiyatif sahipleri tarafından yapılan toplumsal taramalara, Flandre’de yalnızca yetkili bakanın onayının ardından izin verilir. Toplumsal Tarama çalışma grubu, bu toplumsal taramalar konusunda bakana tavsiyelerde bulunur ve bu tavsiyeler için aynı kriterleri esas alır.

Yetkili bakanın izni olmadan toplumsal tarama yapmak yasaktır.

Nitelikli ve sağduyulu bir toplumsal tarama, belirlenen kriterleri karşılar. Fakat tarama yaptırmanızın uygun olup olmadığı bireysel faktörlere de bağlıdır. Sağlık taraması yaptırmak sizin açınızdan gerekli olmayabilir ya da avantajlarına kıyasla dezavantajları daha fazla olabilir. Bu nedenle, öncesinde iyice bilgilendirildiğinizden emin olun ve hâlihazırda sorularınız ya da şüpheleriniz varsa mutlaka doktorunuza danışın.