SAĞLIK TARAMASI
MI DEDİNİZ?
SAĞLIK ÖNEMLİDİR!

Logo BVO

SAĞLIK TARAMASININ AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

Sağlık taramasının hem avantajları hem de dezavantajları vardır.

Temel avantajlar:
  • Bir hastalığın zamanında tespit edilmesi, genel olarak iyileşme olasılığını artırır veya hastalığın etkilerini sınırlar. Belirli risk faktörlerinin zamanında tespit edilmesi, hastalığın kötüye gitmesini engelleyebilir.
  • Ortaya çıkan sonuçlar insanların endişelerini giderebilir veya kişileri daha sağlıklı bir yaşam sürmeye teşvik edebilir.
Temel dezavantajlar:
  • Yalancı pozitif bir sonuç insanları boş yere endişelendirir ve bunun sonucunda aslında hiç de gerekli olmayan tanısal testler yapılmış olur. Ayrıca, normal dışı sonuçlar kendiliğinden geçebileceği veya herhangi bir şikâyete yol açmayacağı hâlde boş yere tedavi uygulanabilir.
  • Yalancı negatif bir sonuçta insanlara boş yere güven verilmiş olur. Ayrıca sağlık uzmanları, klinik olarak tespit edilmiş olan semptomları pek önemsemeyebilir.
  • Bazı kişiler için tarama sonuçlarını beklemek çok stresli bir süreçtir.
  • Bazı sağlık taramaları oldukça rahatsız edicidir ve hatta radyasyona maruz kalma gibi sağlığı tehdit eden riskler barındırır.
  • Sağlık taramasında kimi zaman talep edilmemiş bilgiler de elde edilir (ör. kalıtsal riskler veya test edilmemiş hastalıklar).

Bir sağlık taramasının avantajları olduğu kadar dezavantajları da olabileceğinden, güvenilirliği ve yararlılığı konusunda dikkatli bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu durum, hükûmet tarafından yapılmakta olan toplumsal tarama çerçevesinde sunulan sağlık taraması için de geçerlidir.