SAĞLIK TARAMASI
MI DEDİNİZ?
SAĞLIK ÖNEMLİDİR!

Logo BVO

ÇEŞİTLİ TOPLUMSAL TARAMA TÜRLERİ

Flandre’de, Flaman hükûmeti tarafından yapılan toplumsal taramalar ve diğer taramalar olmak üzere iki tür toplumsal tarama mevcuttur.

Flaman hükûmeti tarafından yapılan toplumsal taramalar

Şu anda Flaman hükûmeti tarafından dört farklı toplumsal tarama yapılmaktadır. Bunlar üst düzey kalite koşulları doğrultusunda Flaman Topluluğunun tamamında aynı şekilde gerçekleştirilir. Bu taramaların niteliği dikkatle izlenip değerlendirilir.  

Flaman hükûmeti tarafından yapılan toplumsal taramalar hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki sitelerden ulaşabilirsiniz:

 

          

Hükûmet tarafından yapılan toplumsal taramalar arasında; Çocuk ve Aile klinikleri tarafından 0-3 yaş arası çocuklar için yapılan sağlık taramaları (ör. yenidoğan işitme taraması veya 1 ve 2 yaşındaki küçük çocuklar için göz testi) ya da Öğrenci Rehberlik Merkezleri (CLB) tarafından okul çağındaki çocuklar ve gençler için yapılan periyodik koruyucu taramalar yer almaktadır.

Logo Kind & Gezin               Logo Vlaanderen is onderwijs en vorming

Bununla ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki sitelerden ulaşabilirsiniz:

Diğer toplumsal taramalar

Bu kategori, hükûmet tarafından yapılmayan toplumsal taramaları kapsar.

Toplumsal tarama yapmak isteyen kişi ya da kuruluşların öncelikle yetkili bakandan izin almaları gerekmektedir. Bu da yalnızca taramanın amacı ve niteliği ispat edildikten sonra mümkündür.

Yetkili bakanın izni olmadan toplumsal tarama yapmak yasaktır.