BADANIA PRZESIEWOWE? TRAKTUJEMY
ZDROWIE POWAŻNIE!

Logo BVO

ŚWIADOMA ZGODA

Udział w badaniu przesiewowym nigdy nie jest obowiązkowy.

Zawsze możemy zdecydować, czy chcemy zostać poddany badani przesiewowym, czy nie. Konieczne trzeba zebrać wszystkie niezbędne informacje i być w stanie odpowiedzieć na poniższe pytania:

  • Którą chorobę lub czynnik ryzyka wykrywa badanie przesiewowe? Jak często występuje dana choroba? Jakie jest prawdopodobieństwo, że jesteś chory lub zarazisz się tą chorobą? Jak leczy się tę chorobę i na ile skuteczne jest to leczenie? Czy wczesne wykrycie choroby zwiększy szanse na wyleczenie? Gdzie możesz się leczyć?
  • Jak przebiega badanie przesiewowe? Czy należysz do grupy docelowej? Jakie są możliwe wyniki i na ile są one wiarygodne? Co należy zrobić, jeśli wynik jest nieprawidłowy? Jakie są możliwe zalety i wady badania przesiewowego?
Gdzie można znaleźć więcej informacji?
  • Więcej informacji na temat populacyjnych badań przesiewowych przeprowadzanych przez rząd flamandzki można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Wat is het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker     Wat is het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker     Wat is het Bevolkingsonderzoek Borstkanker     Wat is het Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen

  • O dalsze informacje można poprosić organizację lub osobę oferującą lub przeprowadzającą badanie przesiewowe.
  • Można także zapytać lekarza.