SCREENEN?
WIJ NEMEN 
GEZONDHEID SERIEUS!

Logo BVO

JAKOŚĆ POPULACYJNYCH BADAŃ PRZESIEWOWYCH

Ogólnie rzecz biorąc, zalety i wady badań przesiewowych odnoszą się również do badań populacyjnych.

Wszyscy uczestnicy badań przesiewowych są narażeni na konsekwencje ich wad, podczas gdy zalety dotyczą tylko tych uczestników, u których czynnik ryzyka lub choroba zostały rozpoznane prawidłowo. Jest to jeszcze istotniejsze w przypadku badań populacyjnych, gdyż są one oferowane całej grupie docelowej.

Z tego względu podczas organizowania populacyjnych badań przesiewowych niezwykle ważne jest, aby odpowiednio rozważyć ich zalety i wady oraz zagwarantować system kontroli ich jakości.

Kryteria takiej oceny zostały zapisane we flamandzkich wymogach ustawowych, które musi spełniać każde badanie przesiewowe prowadzone w ramach badania populacyjnego. Kryteria te bazują w dużej mierze na kryteriach zatwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia w 1968 r., z późniejszymi zmianami.

Wszystkie populacyjne badania przesiewowe organizowane przez rząd flamandzki od 2008 r. są sprawdzane pod kątem kryteriów określonych w ustawodawstwie flamandzkim.

Populacyjne badania przesiewowe prowadzone przez inne podmioty, takie jak świadczeniodawcy lub firmy, są dozwolone we Flandrii wyłącznie pod warunkiem zatwierdzenia przez właściwego ministra. Grupa robocza ds. populacyjnych badań przesiewowych doradza ministrowi w sprawie tych populacyjnych badań przesiewowych i opiera swoje rekomendacje na tych samych kryteriach.

Organizowanie populacyjnych badań przesiewowych bez zgody właściwego ministra jest zabronione.

Dobrej jakości, odpowiedzialne badanie populacyjne musi spełniać ustalone kryteria. Jednak to, czy udział w badaniu jest odpowiedni dla danej osoby, zależy również od czynników indywidualnych. Może się zdarzyć, że badanie przesiewowe nie ma sensu w danym przypadku lub jego wady przeważają nad zaletami. Dlatego przed wyrażeniem zgody należy uzyskać pełne informacje o badaniu i w przypadku wątpliwości skonsultować się z lekarzem.