BADANIA PRZESIEWOWE?
TRAKTUJEMY
ZDROWIE POWAŻNIE!

Logo BVO

RÓŻNE RODZAJE POPULACYJNYCH BADAŃ PRZESIEWOWYCH

We Flandrii wyróżniamy dwa rodzaje populacyjnych badań przesiewowych: populacyjne badania przesiewowe prowadzone przez rząd flamandzki oraz wszystkie pozostałe.

Populacyjne badania przesiewowe prowadzone przez rząd flamandzki

Rząd flamandzki oferuje obecnie cztery populacyjne badania przesiewowe. Są one zorganizowane w ten sam sposób w całej Wspólnocie Flamandzkiej i spełniają surowe wymogi w zakresie jakości. Jakość tych badań jest dokładnie monitorowana i oceniana.  

Więcej informacji na temat populacyjnych badań przesiewowych przeprowadzanych przez rząd flamandzki można znaleźć na następujących stronach internetowych:


 

Badania populacyjne oferowane przez rząd obejmują badania przesiewowe prowadzone przez agencję Dziecko i Rodzina dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat, takie jak badanie słuchu u noworodków lub badania okulistyczne u małych dzieci w wieku 1 i 2 lat czy okresowe badania profilaktyczne dzieci i młodzieży w wieku szkolnym prowadzone przez Centra Poradnictwa dla Uczniów (CLB).

Logo Kind & Gezin               Logo Vlaanderen is onderwijs en vorming

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Inne populacyjne badania przesiewowe

Dotyczy to populacyjnych badań przesiewowych, które nie są organizowane przez rząd.

Osoby lub organizacje, które chcą zorganizować populacyjne badania przesiewowe, muszą najpierw uzyskać zgodę właściwego ministra. Jest to możliwe dopiero po wykazaniu celu i jakości badania przesiewowego.

Organizowanie populacyjnych badań przesiewowych bez zgody właściwego ministra jest zabronione.