BADANIA PRZESIEWOWE?
TRAKTUJEMY
ZDROWIE POWAŻNIE!

Logo BVO

CZYM JEST BADANIE PRZESIEWOWE WYKONYWANE Z WŁASNEJ INICJATYWY?

Mówimy o nim wtedy, gdy pacjent nie ma żadnych dolegliwości zdrowotnych, ale rozważa wykonanie badania przesiewowego bez zachęty do wzięcia udziału w badaniu populacyjnym ani zachęty od lekarza.

Istnieją różne sposoby na wykonanie badania przesiewowego z własnej inicjatywy. Liczba dostępnych testów do samodzielnego wykonania i aplikacji do badań przesiewowych znacznie wzrosła w ostatnich latach i prawdopodobnie będzie nadal rosnąć. Wynika to między innymi z faktu, że nowa wiedza naukowa i technologie pozwalają na tworzenie większej liczby testów. Aplikacje do badań przesiewowych można łatwo pobrać z internetu, a większość testów można po prostu zamówić online.

  Oto kilka przykładów:

  • Testy genetyczne pozwalające określić prawdopodobieństwo wystąpienia danej choroby u siebie lub dzieci.
  • Samodzielnie wykonywany test na obecność wirusa HIV.
  • Samodzielnie wykonywane testy alergiczne.
  • Aplikacje do monitorowania funkcji życiowych i wykrywania nieprawidłowości, takich jak zaburzenia rytmu serca czy oddychania.
  • Testy do samodzielnego pomiaru poziomu cukru lub cholesterolu.

  Zanim zdecydujemy się na takie testy, wato najpierw dokładnie przemyśleć możliwe konsekwencje. Ostatecznie nie potrzebujemy testów, aby zacząć żyć zdrowiej.

  W przypadku problemów zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem. Testy i diagnostyka u lekarza rodzinnego są na ogół znacznie dokładniejsze i z pewnością bardziej wiarygodne niż testy wykonywane samodzielnie lub za pomocą aplikacji do badań przesiewowych. Lekarz rodzinny ma też niezbędną wiedzę, aby prawidłowo zinterpretować wyniki badań i zaproponować odpowiednie postępowanie lub leczenie.