BADANIA PRZESIEWOWE? TRAKTUJEMY
ZDROWIE POWAŻNIE!

Logo BVO

ZALETY I WADY BADANIA PRZESIEWOWEGO

Badania przesiewowe mają zarówno zalety, jak i wady.

Główne zalety:
  • Odpowiednio wczesne wykrycie choroby zwiększa prawdopodobieństwo jej wyleczenia lub ograniczenia jej skutków. Wykrycie pewnych czynników ryzyka na czas może zapobiec pogorszeniu się stanu chorego.
  • Wyniki badania mogą uspokoić pacjenta lub zachęcić go do zdrowszego trybu życia.
Główne wady:
  • Fałszywie dodatni wynik niepotrzebnie niepokoi pacjenta i powoduje wykonanie zbędnego badania diagnostycznego. Co więcej, nieprawidłowy wynik może skutkować podjęciem leczenia, podczas gdy dolegliwość zniknęłaby samoistnie lub nigdy nie wystąpiła.
  • Fałszywie ujemny wynik niepotrzebnie uspokaja pacjenta. Co więcej, w jego wyniku lekarze mogą zwracać mniejszą uwagę na określone objawy kliniczne.
  • Dla niektórych osób czekanie na wynik badania przesiewowego jest bardzo stresujące.
  • Niektóre badania przesiewowe są niekomfortowe lub nawet wiążą się z ryzykiem dla zdrowia, na przykład w związku z narażeniem na promieniowanie.
  • Badania przesiewowe czasami dostarczają informacji, których nie poszukiwano, na przykład o zagrożeniach wrodzonych lub chorobach, które nie były przedmiotem zainteresowania.

Ponieważ badanie przesiewowe ma oprócz zalet także potencjalne wady, należy dokładnie ocenić jego wiarygodność i przydatność. Dotyczy to również badań przesiewowych oferowanych przez państwową służbę zdrowia w ramach badań populacyjnych.