BADANIA PRZESIEWOWE?
TRAKTUJEMY
ZDROWIE POWAŻNIE!

Logo BVO

BADANIA PRZESIEWOWE A POPULACYJNE BADANIA PRZESIEWOWE

Badania przesiewowe są zwykle wykonywane przez lekarza rodzinnego lub specjalistę w ramach standardowej opieki.

Populacyjne badania przesiewowe polegają natomiast na regularnym oferowaniu badań przesiewowych grupie ludności o z góry określonych wspólnych cechach. Mogą one na przykład dotyczyć kobiet i/lub mężczyzn z określonych grup wiekowych.

Vrouw geniet van de natuur
Vrouw geniet in de zon
Vrouw in de stad
Woman smiling

BADANIA PRZESIEWOWE? TRAKTUJEMY ZDROWIE POWAŻNIE!

Vrouw geniet van de natuur