BADANIA PRZESIEWOWE?
TRAKTUJEMY
ZDROWIE POWAŻNIE!

Logo BVO

BADANIA PRZESIEWOWE A DIAGNOSTYKA

Podczas badania przesiewowego u pacjenta nie występują jeszcze żadne objawy wskazujące na konkretne zagrożenie zdrowotne, stan przedchorobowy czy chorobę. Jeśli objawy już występują, mamy do czynienia z badaniem diagnostycznym. Nieprawidłowy wynik badania przesiewowego zwykle potwierdza się badaniem diagnostycznym.

Vrouw geniet in tuin

BADANIA PRZESIEWOWE? TRAKTUJEMY ZDROWIE POWAŻNIE!

Vrouw geniet in tuin
Vrouw geniet van de natuur
Vr
Vrouw geniet van landschap