SCREENEN?

ADMINISTRATIEVE ZETEL

De administratieve zetel van het Centrum voor Kankeropsporing is gelegen in Park Molenerf, Ruddershove 4 te 8000 Brugge (tegenover het Sint Jan Ziekenhuis, in het OCMW gebouw).