SCREENEN?
WIJ NEMEN 
GEZONDHEID SERIEUS!

Logo BVO

WIE ORGANISEERT SCREENINGS EN HOE VRIJ IS DEELNAME?

Iedereen kan op eigen initiatief een screening aanvragen bij een arts of een zelftest uitvoeren. Maar doorgaans laten mensen zich pas screenen als die screening wordt aangeboden. De initiatiefnemers zijn dan meestal zorgverleners, zoals huisartsen of specialisten, commerciële bedrijven, werkgevers of overheden. Zo biedt de Vlaamse overheid via zes bevolkingsonderzoeken verschillende screenings aan.

Als screening wordt aangeboden: hoe vrij ben je om al dan niet deel te nemen?

Vrije keuze is hier een algemeen aanvaard principe. Je bent nooit verplicht om je te laten screenen.

Bij de screeningsonderzoeken (bevolkingsonderzoeken) aangeboden door de overheid werden de voor- en nadelen voor de doorsnee doelgroep afgewogen als zijnde gunstig. Toch kan je als individu anders beslissen. Bij andere screeningsonderzoeken is die afweging niet steeds gemaakt. Informeer je dus in elk geval goed over de voor- en nadelen van de screening voordat je beslist om je te laten screenen en raadpleeg je arts als je nog vragen hebt.

Laat je daarom goed informeren voordat je beslist om je te laten screenen en raadpleeg je arts als je nog vragen hebt.

IK BEN OK OMDAT IK ER HEEL VROEG BIJ WAS