SCREENEN?

Logo BVO

PROCEDURE OM TOESTEMMING AAN TE VRAGEN VOOR EEN BEVOLKINGSONDERZOEK

Om in Vlaanderen een bevolkingsonderzoek te organiseren, is een toestemming van de bevoegde minister vereist. Zonder toestemming is elk bevolkingsonderzoek verboden.

Om een toestemming aan te vragen moeten de volgende stappen worden gezet:

  1. Download het aanvraagformulier. Dit formulier bevat enkele vragen naar meer informatie over het bevolkingsonderzoek dat je wil organiseren. Die vragen verwijzen rechtstreeks naar de criteria voor een bevolkingsonderzoek, opgenomen in de bijlage van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie. De antwoorden op die vragen moeten de werkgroep Bevolkingsonderzoek toelaten om een advies te formuleren. Dit advies omvat in eerste instantie suggesties om de kwaliteit van je initiatief te verbeteren. Als je die suggesties ter harte neemt, kan je initiatief wellicht toestemming bekomen. Hou je er geen rekening mee, dan bestaat de kans dat je initiatief geen toestemming krijgt. Zonder toestemming is een bevolkingsonderzoek verboden.
  2. Vul het aanvraagformulier digitaal in en mail een Word-versie samen met een ondertekende, gescande versie naar preventievegezondheidszorg@vlaanderen.be. Als onderwerp van de e-mail geef je "Aanvraag toestemming bevolkingsonderzoek" op. Een aanvraag indienen kan ook per brief. Je moet je aanvraag minstens 6 maanden voor de geplande aanvang van het bevolkingsonderzoek indienen.
  3. Binnen de maand laat het Agentschap Zorg en Gezondheid weten of je aanvraag ontvankelijk is. De datum van het e-mailbericht of de poststempel van je brief met de ondertekende aanvraag geldt als ontvangstdatum. Het is mogelijk dat het agentschap bijkomende informatie vraagt.
  4. Je aanvraag wordt beoordeeld door de werkgroep Bevolkingsonderzoek. Het advies van de werkgroep wordt vervolgens overgemaakt aan de minister.
  5. De minister beslist uiterlijk vijf maanden na de melding van de ontvankelijkheid van je aanvraag over de toestemming. Als het agentschap aanvullende gegevens moet opvragen, wordt die termijn opgeschort.
Logo BVO

TV SPOT

handje
Youtube thumb
Icon video play

Steeds meer bedrijven en organisaties in Vlaanderen bieden screeningsonderzoeken aan om bepaalde gezondheidsrisco’s of ziekten, zoals een te hoge cholesterol of bepaalde vormen van kanker, op te sporen nog voor er klachten zijn. Zo’n screening lijkt een goed idee, want tijdig opsporen van risico's of ziekten kan doorgaans erger voorkomen en de kans op genezing verhogen. Maar niet elk screeningsonderzoek is per definitie zinvol of kwalitatief. Screenen heeft voordelen, maar meestal ook nadelen. 

Lees meer

Logo BVO

NIEUWS

Icon news