Richtlijnen en maatregelen Bevolkingsonderzoeken – coronavirus COVID-19 - update 12 oktober 2020

Alle bevolkingsonderzoeken verlopen terug normaal.

Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker is als laatste terug opgestart op 29 juni. Alle mammografische eenheden hebben de gepaste maatregelen genomen om veilig te werken. We trachten aan de hand van een inhaalbeweging het grootste deel van de dames die op de planning staan in 2020, dit jaar nog uit te nodigen. Wanneer je naar een afspraak gaat, volg dan de richtlijnen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Richtlijnen en maatregelen voor het Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Richtlijnen en maatregelen voor het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker

Op deze website vind je meer informatie over screening en bevolkingsonderzoek. Je komt onder meer te weten waarom het soms wel en soms niet zinvol is om je te laten screenen.

Info screenen

Info bevolkingsonderzoek

Info screenen op eigen initiatief

Screening binnen het Vlaamse gezondheidsbeleid

Ziekten kunnen verschillende oorzaken hebben en soms spelen meerdere factoren – zowel beschermende als ziekmakende - een rol. Voorbeelden hiervan zijn: aanleg, leefstijl, omgeving, infecties, andere verworven ziektes. Door in te grijpen op deze factoren vergroot je de kans om gezond te blijven.

De Vlaamse overheid en haar partners willen het ontstaan van ziekten helpen te voorkomen. Dat gebeurt op verschillende manieren.

Erg belangrijk is het bevorderen van de gezondheid door een gezonde leefstijl, een gezonde leefomgeving en vaccineren. Door bijvoorbeeld  evenwichtig te eten, voldoende te bewegen, niet te roken en je alcoholgebruik te beperken, loop je minder risico om ziek te worden. Denk maar aan het verband tussen roken en longkanker of aan het verband tussen te weinig lichaamsbeweging en hart- en vaatziekten. Mensen met een gezonde leefstijl voelen zich meestal ook beter. Ook een gezonde leefomgeving is belangrijk. Denk maar aan de kwaliteit van de lucht en het drinkwater of aan het risico op een besmetting. Daarom voert de Vlaamse overheid bijvoorbeeld een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid en neemt ze initiatieven die de leefomgeving verbeteren. Het beleid omvat ook het nemen van beschermende maatregelen, bijvoorbeeld om de verspreiding van infectieziekten te voorkomen en bij milieu-incidenten.

In een aantal gevallen volstaan gezondheidsbevorderende en -beschermende maatregelen niet. Dan kan een tijdige opsporing of screening naar ziekten, voorstadia of bedreigende factoren nuttig zijn.

JAARRAPPORT 2019

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin stelde op 5 december 2019, het jaarrapport 2019 voor. Dit in het kader van de Gezondheidsdoelstelling Bevolkingsonderzoeken naar kanker, samen met het Centrum voor Kankeropsporing en Stichting Kankerregister.

 

pdf bestandJaarrapport 2019_CvKO_SKR.pdf (8.55 MB)

pdf bestandPersbericht_Jaarrapport2019.pdf (80 kB)

 

GA RECHTSTREEKS NAAR

DDK logoBHK logoBK logoAA logo

TV-SPOT
NIEUWS

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker pas nuttig vanaf 50 jaar

31/08/2020

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker pas nuttig vanaf 50 jaar

Geen reden om leeftijd te verlagen naar 45 jaar volgens studie Universiteit Antwerpen

Vlaanderen start bevolkingsonderzoeken naar kanker opnieuw op.

27/08/2020

Vlaanderen start bevolkingsonderzoeken naar kanker opnieuw op.

De Bevolkingsonderzoeken Dikkedarmkanker en Baarmoederhalskanker starten vanaf 11 mei opnieuw op. Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker wordt voorbereid.

Persmededeling van Wouter Beke, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

27/08/2020

Bevolkingsonderzoek naar kanker werkt: steeds minder gevorderde dikkedarmkankers in Vlaanderen

* De belangrijkste cijfers uit het jaarrapport vindt u als bijlage bij dit bericht. *

Aantal gevorderde darmkankers (stadium II,III en IV) in Vlaanderen lager dan voor de start van het...

Preventieve gezondheidssector ondertekent nieuwe ethische code

25/11/2019

De preventieve gezondheidssector in Vlaanderen heeft een nieuwe ethische code goedgekeurd. Wie de code ondertekent, engageert zich om niet alleen bij te dragen aan een gezonde, maar ook aan een sociale en duurzame samenleving. Verschillende expertisecentra zetten hun handtekening al, zoals het...